Francja w kilku słowach

francuski-bielsko-2

Republika Francuska (fr. République française) to państwo położone w Europie Zachodniej i posiadające również terytoria zamorskie.

Ten liczący ponad 65 milionów mieszkańców kraj jest piątym pośród najlepiej rozwiniętych i najbogatszych państw świata. Pod względem jakości warunków życia, sytuuje się na miejscu 11. Rolę, jaką Francja odgrywała i dalej odgrywa w polityce europejskiej i światowej podkreśla fakt, że jest to jeden z krajów założycielskich Unii Europejskiej i ONZ.

Ideały republiki

Ideały państwa francuskiego wyrażają trzy słowa, którymi są: liberté, égalité, fraternité (wolność, równość, braterstwo). Pochodzą one z czasów Rewolucji Francuskiej, której były hasłem. Do tej pory stanowią one niejako „słowny” symbol Francji, a efekty samej rewolucji trwają do dnia dzisiejszego.

Francja jest Republiką, w której ważną rolę odgrywa prezydent. To kraj podzielony na tak zwane regiony, których jest 22, i departamenty, których istnieje 96. Oprócz wyżej wymienionych, istnieje około 36 tysięcy gmin – małych jednostek administracyjnych, spośród których wiele swoją historią sięga średniowiecza, a nawet czasów Imperium Rzymskiego.

Państwo francuskie jest jednym z najbogatszych i najlepiej rozwiniętych na świecie. Pod względem PKB znajduje się na piątym miejscu, za Ameryką, Chinami, Japonią i Niemcami. To również kraj o wysokim wskaźniku eksportu. Jedną z rzeczy, którymi może pochwalić się Francja, jest wysokorozwinięty przemysł lotniczy z europejskim koncernem Airbus na czele.

Bogactwo tradycji

Ze względu na swoją historię i bogate dziedzictwo kulturowe, Francja stanowi  jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznych punktów na mapie Europy i świata. To właśnie w tym kraju znajdują się liczne średniowieczne twierdze i warownie, kościoły, klasztory i inne zabytkowe budowle, które warte są odwiedzenia.

Francja to również kolebka wielu nurtów artystycznych, ekonomicznych i politycznych. Była ośrodkiem, który w średniowieczu kształtował dworskie ideały, a również w wiekach późniejszych stanowił inspirację dla wyższych sfer całej Europy. Również Rewolucja Francuska stała się elementem, którego założenia niejednokrotnie próbowano przeszczepić na grunty innych państw, także Polski.

Równość i wielokulturowość

Na dzień dzisiejszy Francja słynna jest z opinii państwa w całości laickiego. Zapis ten, jeden z najważniejszych w konstytucji, oznacza, że żadna z religii wyznawanych na terenie tego kraju nie ma wpływu lub udziału w polityce. Obecnie we Francji mieszkają zarówno rodowici Francuzi i Europejczycy, którzy w znaczniej mierze reprezentują wiarę chrześcijańską, jak i mieszkańcy kolonii francuskich, którzy najczęściej są muzułmanami. Niejako sławna Francja stała się dzięki czy założeniu, że żadna z religii nie będzie faworyzowana przez organy państwowe.

Dzięki swojej bogatej kulturze, Francja zachwyca co roku niezliczone rzesze turystów, a języka tego kraju chętnie uczą się osoby na całym świecie. Francja to wspaniała historia, wyśmienita kuchnia, barwne zwyczaje i tradycje. Poznawanie tego kraju to przygoda, która nie kończy się nigdy. Mieszkańcy Bielska-Białej chętnie wyjeżdżają do Francji, głównie w celach turystycznych co potwierdzają lokalne biura podróży. Paryż i jego magiczne zabytki są na wyciągniecie ręki. Bielsko-Biała posiada liczne połączenia z Francją za pomocą linii autobusowych oraz lotniczych (Pyrzowice, Balice).